Dasar bayaran balik

 Penjual bertanggungjawab memulangkan jumlah harga dan dokumen yang meletakkan pembeli di bawah hutang dalam tempoh 14 hari dari penerimaan pemberitahuan pengeluaran kepada pembeli dan memulangkan barang dalam tempoh 20 hari.
          Sekiranya berlaku penurunan nilai barang kerana kesalahan pembeli atau jika pemulangan menjadi mustahil, pembeli wajib membayar ganti rugi kepada penjual mengikut kadar kesalahannya. Sekiranya jatuh di bawah amaun had kempen yang ditetapkan oleh PENJUAL kerana pelaksanaan hak pengeluaran, amaun diskaun yang digunakan dalam skop kempen akan dibatalkan.
HAK PENARIKAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN, kerana produk yang dijual melalui alamat store.sukkeparfum.com termasuk dalam produk yang HAK PENARIKAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN.
          Untuk membatalkan pesanannya, pembeli mesti memberitahu penjual melalui telefon, faks, e-mel atau telefon sehingga penghujung hari bekerja pada hari dia mengesahkan pesanannya.
          Jika produk rosak, pembeli boleh meminta pembatalan pesanan atau penggantian produk dengan yang sama.

HAK PENGGUNA

          Jika anda membuat pesanan secara elektronik melalui laman web yang anda gunakan, anda dianggap telah menerima borang maklumat awal dan kontrak jualan jarak jauh yang dikemukakan kepada anda.
          Pembeli tertakluk kepada peruntukan Undang-undang Perlindungan Pengguna No. 6502 dan Peraturan mengenai Kontrak Jarak Jauh serta undang-undang lain yang terpakai mengenai penjualan dan penghantaran produk yang mereka beli.
          Caj penghantaran, yang merupakan kos penghantaran produk, akan dibayar oleh pembeli.
          Setiap produk yang dibeli dihantar kepada orang dan/atau organisasi di alamat yang ditunjukkan oleh pembeli, dengan syarat ia tidak melebihi tempoh undang-undang selama 30 hari. Jika produk tidak dihantar dalam tempoh ini, Pembeli boleh menamatkan kontrak.
          Produk yang dibeli mesti dihantar sepenuhnya dan mengikut kelayakan yang dinyatakan dalam pesanan dan dengan dokumen seperti sijil waranti, manual pengguna, jika ada.
          Sekiranya produk yang dibeli menjadi mustahil untuk dijual, penjual perlu memberitahu pembeli secara bertulis dalam masa 3 hari selepas mengetahui tentang situasi ini. Jumlah harga mesti dikembalikan kepada Pembeli dalam masa 14 hari.

JIKA PRODUK YANG DIBELI TIDAK DIBAYAR

          Jika Pembeli tidak membayar harga produk yang dibeli atau membatalkannya dalam rekod bank, kewajipan Penjual untuk menghantar produk berakhir.

MEMBELI-BELAH DIBUAT DENGAN PENGGUNAAN KAD KREDIT TANPA KEBENARAN

          Selepas produk dihantar, jika ditentukan bahawa kad kredit yang telah dibayar oleh pembeli digunakan secara tidak adil oleh orang yang tidak dibenarkan dan harga produk yang dijual tidak dibayar kepada Penjual oleh bank atau institusi kewangan yang berkaitan, Pembeli telah untuk kembali tertakluk produk kepada kontrak itu kepada Penjual dalam tempoh 3 hari dengan perbelanjaan ditanggung oleh pembeli..

JIKA PRODUK TIDAK DAPAT DIHANTAR TEPAT MASA ATAS SEBAB YANG TIDAK PERLU

          Jika force majeure berlaku yang penjual tidak dapat jangka dan produk tidak dapat dihantar tepat pada masanya, pembeli dimaklumkan. Pembeli boleh meminta pembatalan pesanan, penggantian produk dengan produk yang serupa, atau kelewatan penghantaran sehingga halangan dikeluarkan. Jika pembeli membatalkan pesanan; Jika dia telah membuat pembayaran secara tunai, bayaran ini akan dibayar kepadanya secara tunai dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembatalan. Jika pembeli telah membuat pembayaran menggunakan kad kredit dan membatalkannya, harga produk akan dikembalikan kepada bank dalam masa 14 hari dari pembatalan ini, tetapi kemungkinan bank akan memindahkannya ke akaun pembeli dalam masa 2-3 minggu.

KEWAJIPAN PEMBELI UNTUK MENYEMAK PRODUK

          Pembeli akan memeriksa barangan/perkhidmatan yang dikontrakkan sebelum menerimanya; pembungkusan kemek, pecah, koyak, dsb. barangan / perkhidmatan yang rosak dan rosak tidak akan diterima daripada syarikat kargo. Barang/perkhidmatan yang diterima hendaklah dianggap tidak rosak dan utuh. Pembeli mesti berhati-hati melindungi barangan / perkhidmatan selepas penghantaran. Sekiranya hak pengeluaran hendak digunakan, barangan/perkhidmatan tidak boleh digunakan. Invois mesti dikembalikan bersama-sama dengan produk.

HAK PENARIKAN

          PEMBELI; Dalam kontrak jarak jauh yang berkaitan dengan penjualan barang, dalam tempoh 14 (empat belas) hari dari tarikh penghantaran produk kepada dirinya sendiri atau orang / organisasi di alamat yang ditunjukkan, dengan syarat PENJUAL dimaklumkan, dia boleh menggunakan haknya untuk menarik balik daripada kontrak dengan menolak barangan tersebut tanpa mengambil sebarang tanggungjawab undang-undang atau jenayah dan tanpa memberi sebarang alasan. Dalam kontrak jarak jauh yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan, tempoh ini bermula dari tarikh menandatangani kontrak. Sebelum tamat tempoh hak pengeluaran, hak pengeluaran tidak boleh dilaksanakan dalam kontrak perkhidmatan di mana prestasi perkhidmatan telah bermula dengan kelulusan pengguna. Kos yang timbul daripada penggunaan hak pengeluaran adalah milik PEMBELI. Dengan menerima kontrak ini, PEMBELI menerima terlebih dahulu bahawa dia telah dimaklumkan tentang hak pengeluaran.
          Untuk melaksanakan hak penarikan balik, PENJUAL mesti dimaklumkan secara bertulis melalui surat berdaftar, faks atau e-mel dalam tempoh 14 (empat belas) hari dan produk tidak boleh digunakan mengikut peruntukan "Produk yang Hak Pengeluaran tidak boleh dilaksanakan" yang dikawal dalam kontrak ini. Sekiranya hak ini dilaksanakan, invois produk dihantar kepada Orang atau PEMBELI, (Jika invois produk yang akan dipulangkan adalah korporat, ia mesti dihantar bersama invois pemulangan yang dikeluarkan oleh institusi semasa memulangkannya.
          
Borang penyata perlu diedit.
          Produk yang akan dipulangkan mesti dihantar lengkap dan tidak rosak, bersama-sama dengan kotak, pembungkusan dan aksesori standard, jika ada.
          PENJUAL bertanggungjawab memulangkan jumlah harga dan dokumen yang meletakkan PEMBELI di bawah hutang, kepada PEMBELI dalam tempoh selewat-lewatnya 10 hari, dari penerimaan pemberitahuan pengeluaran, dan memulangkan barang dalam tempoh 20 hari.
          Sekiranya berlaku penurunan nilai barang kerana kesalahan PEMBELI atau pemulangan menjadi mustahil, PEMBELI wajib membayar ganti rugi kerugian PENJUAL mengikut kadar kesalahan PEMBELI. Walau bagaimanapun, PEMBELI tidak bertanggungjawab ke atas perubahan dan kemerosotan yang berlaku akibat penggunaan barangan atau produk yang betul dalam tempoh hak pengeluaran.
          Sekiranya jatuh di bawah amaun had kempen yang ditetapkan oleh PENJUAL kerana pelaksanaan hak pengeluaran, amaun diskaun yang digunakan dalam skop kempen akan dibatalkan.

PRODUK YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN HAK PENARIKAN

          Kontrak untuk barangan atau perkhidmatan yang harganya berubah bergantung pada turun naik dalam pasaran kewangan dan yang tidak berada di bawah kawalan penjual atau pembekal.
          Kontrak untuk barangan yang disediakan selaras dengan kehendak pengguna atau keperluan peribadi.
          Kontrak untuk penghantaran barang mudah rosak atau tamat tempoh.
          Daripada barangan yang elemen pelindungnya seperti pembungkusan, pita, meterai, bungkusan telah dibuka selepas penghantaran; Kontrak penghantaran mereka yang pulangannya tidak sesuai dari segi kesihatan dan kebersihan.
          Kontrak untuk barangan yang dicampur dengan produk lain selepas penghantaran dan tidak boleh dipisahkan kerana sifatnya
          Kontrak untuk penginapan, pengangkutan, penyewaan kereta, bekalan makanan dan minuman, dan masa lapang untuk hiburan atau rekreasi, yang mesti dibuat pada tarikh atau tempoh tertentu.
          Kontrak untuk perkhidmatan yang dilakukan serta-merta dalam persekitaran elektronik atau untuk barangan tidak ketara yang dihantar serta-merta kepada pengguna.
          Kontrak mengenai perkhidmatan yang mula dilaksanakan dengan kelulusan pengguna, sebelum tamat tempoh hak pengeluaran.
          store.sukkeparfum.com HAK PENARIKAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN, kerana produk yang dijual di alamat TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN HAK PENARIKAN. Untuk membatalkan pesanannya, pembeli mesti memberitahu penjual melalui telefon, faks, e-mel atau telefon sehingga penghujung hari bekerja pada hari dia mengesahkan pesanannya. Jika produk rosak, pembeli boleh meminta pembatalan pesanan atau penggantian produk dengan yang sama.

          Perjanjian ini dibuat untuk tujuan komersial.